Bağlantılar

T.C Anayasası 

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm

 

Kamu İhale Kanunu 

 http://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx

 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 

 http://www.yok.gov.tr/documents/10279/29816/2547+say%C4%B1l%C4%B1%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Kanunu/f439f90b-7786-464a-a48f-9d9299ba8895

 

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

 http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/16185

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

 

Üniversite Akademik Personel Teşkilat Yönetmeliği 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17654

 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

 http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17641

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeleri 

 http://mu.edu.tr/ogrenci/tr/yonetmelik-ve-yonergeler-103

 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı   

 http://www.didgm.gov.tr/

 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mevzuat Veritabanı

http://denizmevzuat.udhb.gov.tr/Turkce/MevzuatAna.aspx

 

Gemiadamı Hizmet Süreleri Hesaplama Sistemi

http://atlantis.udhb.gov.tr/SeamanMvc/home/calcwork

Dokümanlar
Yukarı Çık