Amacımız

Ülkemizde denizcilik sektörü her açıdan sürekli gelişen ve büyüyen bir ivme göstermektedir. Buna bağlı olarak Türk Denizciliğinin geliştirilebilmesi için üzerinde önemle durulması gereken konulardan biri de eğitimli personel sayısının artırılmasıdır. Gerek Ülkemizde, gerekse dünyada denizcilik sektöründe çalışacak eğitimli personele ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlamak üzere Meslek Yüksekokulumuzun amacı:

"Ülkemizde ve dünyada Denizcilik alanı altında yer alan mesleklerde ihtiyaç duyulan, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış bilgi ve becerilerle donatılmış meslek elemanı yetiştirmektir."

Dokümanlar
Bağlantılar
Yukarı Çık